Congres Gedragsproblemen 3.2
 

Workshops

   Workshops Ronde 1
A

MASTERCLASS MOTIVATIE

Drs. Ingrid van Essen – Leraar, onderwijsbegeleider en pubercoach

Motivatie is een woord dat aan een docent vaak een diepe zucht ontlokt en waarvoor pubers het liefst hard wegrennen, als het om schoolse zaken gaat. Jongeren zijn gemotiveerd maar anders gemotiveerd. Hoe krijg je hen aan het werk? Hoe maak je ze meer bewust van dingen die ze zelf nog niet bedacht en overzien hebben? Hoe kun je als docent de intrinsieke motivatie bij jongeren aanboren zonder op al te veel weerstand te stuiten? In deze workshop wordt u op interactieve wijze uitgedaagd om anders naar ongeïnteresseerde en onverschillige leerlingen te kijken. U krijgt praktische handreikingen, do’s en dont’s om jongeren aan te spreken en hen te helpen weer doel en richting aan hun schoolcarrière te geven. (vo, mbo)

   
C1

EXECUTIEVE FUNCTIES BIJ LEER- EN GEDRAGSPROBLEMEN IN DE KLAS

Drs. Esther Hendriks-van Dijk - Orthopedagoog en leerkracht

Kinderen met gedrags- of leerproblemen kunnen een achterstand hebben in de ontwikkeling van de executieve functies; de basisvaardigheden die nodig zijn om taken te kunnen uitvoeren. Dan moet u bijvoorbeeld denken aan vaardigheden als plannen, geheugen, impulsbeheersing en emotieregulatie. In deze workshop gaan we in op de rol die deze functies spelen in het leerproces. De samenhang tussen executieve functies en IQ wordt besproken en de samenhang met leerproblemen. We behandelen de rol van de leerkracht of leraar in de ontwikkeling van de executieve functies: wat kunt u als leerkracht of leraar doen om de executieve functies van uw leerlingen te stimuleren en het leren te verbeteren? (bao, mbo)

   
C2

EXECUTIEVE FUNCTIES BIJ LEER- EN GEDRAGSPROBLEMEN IN DE KLAS

Dr. Diana Smidts - GZ-psycholoog en Orthopedagoog-Generalist

Executieve functies zijn denkprocessen die belangrijk zijn voor het aansturen van gedrag, gedachten en emoties. Deze denkprocessen spelen een belangrijke rol bij schools functioneren, zowel bij leren als het omgaan met anderen. Kinderen met zwakke executieve functies hebben moeite met taakgericht werken, terwijl ze vaak wel slim zijn. Ze zijn bijvoorbeeld snel afgeleid of hebben wel een boek voor zich, maar weten niet hoe ze moeten beginnen. In deze workshop leer je hoe je zwakke executieve functies kunt herkennen en wat je als leerkracht of docent kunt doen om executieve functies bij kinderen te versterken. (vo, mbo)

   
 D1

AANPAK VAN CYBERPESTEN EN SOCIALE VEILIGHEID OP SCHOOL

 

Met de komst van smartphones en toepassingen als WhatsApp, Snapchat en Instagram, zijn er ook nieuwe vormen van pesten ontstaan; van uitsluiting en negeren in de groepsapp van de klas tot bedreiging of het doorsturen van intieme of gemanipuleerde foto’s. Door de onzichtbare dynamiek van sociale media kan het snel escaleren en de impact op sociale veiligheid van zowel leerlingen als leraren kan groot zijn. In deze workshop zoomen we in op online pestgedrag, of je het kunt signaleren en wat je er aan kunt doen. Hoe zorg je dat leerlingen sociale media positief gebruiken zonder zichzelf of anderen te duperen? En hoe reageer je als het toch mis gaat? Er wordt ingegaan op aanpak in de klas, maar ook op een schoolbrede aanpak van sociale- en schoolveiligheid. (bao, vo, mbo)

   
 E

KINDEREN MET AUTISME IN DE KLAS

Hans Nieuwenstein – Auti-leerkracht en begeleider           

In deze workshop krijgt u praktische oplossingen voor veel voorkomende problemen die kinderen en jongeren met autisme tegenkomen in het reguliere onderwijs. De achtergrond van deze problemen wordt uitgelegd zodat u meer inzicht krijgt in het ontstaan van gedrag van deze kinderen. Ook wordt toegelicht hoe de aanpak is in de speciale auti-klassen in het cluster 4 onderwijs  en hoe u aspecten hiervan kunt doorvoeren in uw eigen klas. (bao, vo, mbo)

   
 G

LESGEVEN AAN KINDEREN MET TRAUMA

Drs. Marthe Schneijderberg – Orthopedagoog en opleider

School kan voor getraumatiseerde kinderen een plek zijn waar ze zich veilig voelen en waar ze vertrouwen in zichzelf en anderen ontwikkelen. In de praktijk komen deze kinderen echter door hun gedragsproblemen op school vaak in een negatieve spiraal terecht die de traumaproblematiek juist versterkt. Het gedrag van getraumatiseerde kinderen kan voor leerkrachten en leraren moeilijk te begrijpen zijn. In deze workshop wordt uitgelegd hoe leraren door traumasensitief les te geven een groot verschil kunnen maken in het leven van getraumatiseerde kinderen terwijl ze daarnaast zelf minder snel uitgeput raken. (bao, vo, mbo)

   
   Workshops Ronde 2
B

PEDAGOGISCH VAKMANSCHAP BIJ GEDRAGSPROBLEMEN

Drs. Peter Mol – Orthopedagoog en directeur Gedragondersteuning

Opvallend gedrag stoort in de groep en roept emotie op bij degene die voor de klas staat. Hoe voorkom je dat gedrag en hoe ga je om met een leerling die uit zijn dak gaat? Het uitgangspunt in deze workshop is het voorkomen van ongewenst gedrag door het toepassen van simpele technieken. Het gedrag van de leraar, het bewust zijn hiervan en van de invloed op het gedrag van de leerling geeft direct toepasbare praktische tips. Hoe maak je van passend onderwijs, passend onderwijzen? Het pedagogisch vakmanschap, dat soms juist niet SMART te formuleren is, vormt de basis voor een goede relatie tussen leraar en leerling. (bao, vo, mbo)

   
C3 

EXECUTIEVE FUNCTIES BIJ LEER- EN GEDRAGSPROBLEMEN IN DE KLAS

Drs. Esther Hendriks-van Dijk - Orthopedagoog en leerkracht

Zie de beschrijving van deze workshop bij ronde 1. In ronde 2 wordt deze workshop nogmaals gehouden. (bao, mbo)

   
C4 

EXECUTIEVE FUNCTIES BIJ LEER- EN GEDRAGSPROBLEMEN IN DE KLAS

Dr. Diana Smidts - GZ-psycholoog en Orthopedagoog-Generalist

Zie de beschrijving van deze workshop bij ronde 1. In ronde 2 wordt deze workshop nogmaals gehouden. (vo, mbo)

   
D2

AANPAK VAN CYBERPESTEN EN SOCIALE VEILIGHEID OP SCHOOL

 

Zie de beschrijving van deze workshop bij ronde 1. In ronde 2 wordt deze workshop nogmaals gehouden (bao, vo, mbo)

   
 F

RADICALISERING: PREVENTIE, SIGNALERING EN AANPAK

 

Leerlingen doen radicale uitspraken of zetten zich af tegen de maatschappij. Ervaren achterstelling frustratie en machteloosheid over wat er in de wereld gebeurt. Hoe kunt u omgaan met dit maatschappelijk moeilijke onderwerp in de klas? Welke signalen zijn er, die mogelijk kunnen duiden op radicalisering? Hoe blijft u in contact? Hoe collega’s en deskundigen in te schakelen bij niet pluis gevoelens? Deze vragen worden behandeld in de workshop waar u tips en adviezen krijgt. (vo, mbo)

   
H

TAALONTWIKKELINGSSTOORNISSEN EN PROBLEEMGEDRAG

Drs. Bernadette Sanders - Orthopedagoog en ambulant begeleider

Kinderen met een taalontwikkelingsstoonis (TOS) hebben problemen met de communicatieve redzaamheid. Zij hebben vaak moeite met het verwoorden van hun emoties, gedachten, wensen en bedoelingen en weten niet hoe ze om hulp moeten vragen of om extra uitleg. Van de leer- en gedragsproblemen die we op school signaleren blijkt TOS vaak een onderliggende factor, die bovendien vaak niet onderkend wordt. Het gedrag komt dan vooral voort uit gevoelens van onmacht en niet begrepen worden. Teruggetrokken gedrag, faalangst en depressie, maar ook woedebuien en agressie komen voor. Hoe kun je deze leerlingen beter te ondersteunen en dit gedrag hanteren en voorkomen? (bao, vo, mbo)